November 30, 2022

19: He’s Gotta Bomb!

It go boom.